top of page
Frish look & feel.png

LEVERING

Frish logo wit.png

LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Uw pakket wordt aangeboden door DHL of BPost op het door u opgegeven adres. Leveringen vinden plaats van maandag t/m zaterdag met uitzondering van feestdagen.

Bestellingen die voor donderdag voor 12.00 binnenkomen, worden vrijdag en zaterdag  met koeltransport bij u thuis geleverd.

Indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn of indien wij, zoals vermeld bij Koopovereenkomst of zoals beschreven in Artikel 5 lid 4 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel, ons het recht behouden een bestelling niet uit te voeren of voorwaarden daaraan te verbinden, is deze levertermijn niet haalbaar.

bottom of page